piekny spiew w starym czarnkowie

NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY

CZARNKÓW  LUBASZ  TRZCIANKA  WIELEŃ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY

LUBASZ  GULCZ  WIELEŃ   TRZCIANKA   CZARNKÓW

NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY

LUBASZ  GULCZ  WIELEŃ   TRZCIANKA   CZARNKÓW

Informacja dla mediów

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego jest właścicielem wszelkich praw do Festiwalu. Wszelka rejestracja przebiegu Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Stowarzyszenia. Przedstawiciele mediów, w szczególności prasy, telewizji i radia, mogą rejestrować przebieg Festiwalu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Stowarzyszenia.  W celu uzyskania akredytacji uprzejmie prosimy o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia. Do rejestracji przebiegu Festiwalu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby dysponujące pisemną zgodę Stowarzyszenia.

 

PARTNER PROMOCYJNY I WIZERUNKOWY NADNOTECKIEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO:

SPONSORZY I DONATORZY:

PARTNERZY:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2013

Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej zostały wykonane przez Sławomira Czarneckiego, Henryka Króla i Piotra Pawłowskiego i użyte za zgodą fotografów.

Użycie zdjęć bez zgody autorów zabronione.