piekny spiew w starym czarnkowie

NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY

CZARNKÓW  LUBASZ  TRZCIANKA  WIELEŃ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY

LUBASZ  GULCZ  WIELEŃ   TRZCIANKA   CZARNKÓW

NADNOTECKI FESTIWAL MUZYCZNY

LUBASZ  GULCZ  WIELEŃ   TRZCIANKA   CZARNKÓW

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie dzieł muzycznych, krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, organizowanie ruchu muzyków - szczególnie ze środowiska wielkopolskiego wspierającego rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia, organizowanie festiwali, wystaw, koncertów, mistrzowskich kursów wokalnych, warsztatów teatralnych i audycji muzycznych, prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie muzyki i jej historii, organizowanie sesji naukowych, rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej o tematyce muzycznej, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonej działalności, ochrona i restauracja zabytków kultury muzycznej, a w szczególności rewitalizacja historycznych instrumentów muzycznych oraz promocja i wspomaganie działalności artystycznej lub naukowej prowadzonej przez młodych muzyków.

 

Nasze Stowarzyszenie na razie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, ale za dwa lata ma na ten status szansę. W skład członków - założycieli wchodzą w większości mieszkańcy powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, reprezentanci różnych zawodów, najkrócej mówiąc - przyjaciele „Pięknego śpiewu w starym Czarnkowie”.

 

Prezesem Stowarzyszenia jest Tomasz Zagórski, a w skład komisji rewizyjnej wchodzą: Jarosław Patycki, Justyna Urbańska i Iga Kozera. Jednym z doradców artystycznych Stowarzyszenia jest prof. Bohdan Boguszewski - kierownik Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pomysłodawcy i autorzy Nadnoteckiego festiwalu Muzycznego „Piękny śpiew w starym Czarnkowie” - Kinga i Tomasz Zagórscy przekazali Stowarzyszeniu wyłączne prawo do nazwy, organizacji i decydowania o sposobie organizacji Nadnoteckiego Festiwalu.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego

64-720 Lubasz, Krucz 6a

tel. 672551836, 602474550

fax 672551836

NIP 7632126265

REGON 302206050

KRS 0000431540

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 28 8951 0009 0000 2408 2000 0010

 

 

 

PARTNER PROMOCYJNY I WIZERUNKOWY NADNOTECKIEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO:

SPONSORZY I DONATORZY:

PARTNERZY:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2013

Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej zostały wykonane przez Sławomira Czarneckiego, Henryka Króla i Piotra Pawłowskiego i użyte za zgodą fotografów.

Użycie zdjęć bez zgody autorów zabronione.